LOADING...

ĐỐI TÁC

Đại học Phùng Giáp được thành lập vào năm 1961, và trong suốt hơn 50 năm qua trường đã đạt được danh tiếng trở thành một trong những trường uy tín nhất ở Đài Loan. Hiện nay, trường có khoảng 20,000 sinh viên theo học hằng năm. Hơn 150,000 sinh viên tốt nghiệp của trường đang làm việc cho chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, đóng góp to lớn cho nền kinh phát triển thần kỳ ở Đài Loan.

1. THÔNG TIN

Thành lập: Năm 1961

Website: www.fcu.edu.tw/

Nhập học: Tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12

Địa chỉ: 100, Wenhwa Rd, Seatwen, Taichung, Taiwan

Hướngg dẫn đi lại: Ga Đại học Phùng Giáp

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Trang bị cho học viên khả năng tiếng Trung để học lên Đại học, Cao học hoặc sinh sống và làm việc chính thức tại Đài Loan. Ngoài ra, học viên còn được tham gia các lớp học bổ ích như: trải nghiệm văn hóa Đài Loan, vận động, cấp cứu, phòng tránh thiên tai, hỏa hoạn...

  • HỆ NGÔN NGỮ1 ~ 2 NĂM
  • HỆ ĐẠI HỌC4 NĂM

2. ĐẶC SẮC

1 Chương trình 3+1, 4 năm 2 bằng Đại học.
2 Học bổng loại A 120,000 NT$, loại B 60,000 NT$.

3. HỌC PHÍ

PHÍ XÉT TUYỂN PHÍ NHẬP HỌC HỌC PHÍ CHI PHÍ KHÁC TỔNG CỘNG
50,000 NT$/Học kỳ 44,680 NT$ 94,680 NT$

4. BẢN ĐỒ

4. HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG