LOADING...

THÔNG TIN

BJT LÀ GÌ?

BJT là chữ viết tắt của Business Japanese Proficiency Test, là bài kiểm tra để đánh giá trình độ thông thạo tiếng Nhật trong môi trường kinh doanh của những người không sử dụng tiếng Nhật là tiếng mẹ đẻ.

Đối với tiếng Nhật trong kinh doanh, người học phải đảm bảo được các yêu cầu như quản lý một dự án bằng việc sử dụng tiếng Nhật, có thể trình bày, giải thích rõ ràng các từ ngữ chuyên môn. Nói cách khác, đó là khả năng hiểu và vận dụng ngôn ngữ tiếng Nhật để ứng phó một cách hợp lý với các vấn đề kinh doanh. Đó cũng là mục tiêu mà kỳ thi BJT hướng tới.

 

VỀ BÀI THI BJT

Bài thi BJT có thời gian làm bài là 120 phút với tổng số 80 câu hỏi, bao gồm các kỹ năng: Nghe hiểu, Nghe và đọc hiểu, Đọc hiểu. Trong đó:

•  Nghe hiểu: 45 phút, 25 câu hỏi

•  Nghe và đọc hiểu: 30 phút, 25 câu hỏi

•  Đọc hiểu: 30 phút, 30 câu hỏi

 

CÁC CẤP ĐỘ CỦA BJT

Kỳ thi BJT được chia thành 6 cấp độ, từ J5 đến J1 và cao nhất là J1+. Thang đo được xếp dựa theo điểm số, cụ thể như sau:

•  J1+ (600 ~ 800 điểm): Có khả năng giao tiếp tốt trong tất cả các lĩnh vực thương mại, có khả năng nghe hiểu chính xác các cuộc đàm phán, hội nghị, điện thoại.

•  J1 (530 ~ 599 điểm): Có khả năng giao tiếp rộng trong thương mại. Có khả năng nghe hiểu đàm phán, điện thoại khá.

•  J2 (420 ~ 529 điểm): Có khả năng giao tiếp tốt. Tuy nhiên đàm phán thương mại, hội nghị, nghe điện thoại ở một mức độ hạn chế.

•  J3 (320 ~ 419 điểm): Có khả năng giao tiếp tương đối.

•  J4 (200 ~ 319 điểm): Có khả năng giao tiếp ít, căn bản, trong những trường hợp đơn giản.

•  J5 (0 ~ 199 điểm): Trình độ vỡ lòng.

Theo một số khảo sát, người đạt N1 JLPT khi thi BJT sẽ rơi vào khoảng từ 300 – 700 điểm, tức là từ J3 đến J1+. Nguyên nhân là do bài thi của BJT và JLPT rất khác nhau nên điểm số tại một kỳ thi sẽ không giúp bạn nói lên khả năng chính xác tại kỳ thi kia.

 

Để được tư vấn cụ thể hơn về kỳ thi năng lực Nhật ngữ thương mại BJT, mời bạn liên hệ với DU HỌC HOA SEN để được hướng dẫn thêm.