LOADING...

THÔNG TIN

”Chương trình học khá mới, cũng khá thú vị. Mọi thứ và quyết tâm như thế nào là phụ thuộc vào bản thân mình. Cuộc sống bên Nhật khá bận rộn cũng có thể nói là chạy đua với thời gian, làm gì cũng phải lên lịch rõ ràng. Vì người Nhật khá xem trọng vấn đề thời gian nên đó là vấn đề cần chú ý nhất…”