LOADING...

HỒ SƠ CẦN THIẾT DU HỌC HÀN QUỐC HỆ NGHỀ

HỒ SƠ DU HỌC HÀN QUỐC HỆ NGHỀ

I NGƯỜI ĐI DU HỌC
1 Hộ chiếu gốc.
2 15 ảnh 4cm x 6cm nền trắng được chụp trong 3 tháng gần nhất.
3 Bằng cấp + Bảng điểm gốc (Nếu là sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa có bằng thì nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Nếu là sinh viên đang theo học hoặc đã thôi học thì nộp Giấy xác nhận có dấu của trường đã theo học).
4 Bằng TOPIK 2.
5 Lý lịch tư pháp (HOA SEN sẽ hướng dẫn cụ thể).
6 Giấy khám sức khoẻ trong 3 tháng gần nhất (HOA SEN sẽ hướng dẫn cụ thể).
7 Giấy khai sinh.
8 Chứng minh nhân dân của Người đi du học.
9 Hộ khẩu.
10 Giấy xác nhận công việc (Đối với người đã và đang đi làm) hoặc Thời gian trống.
11 Giấy tờ khác (Nếu có).
II NGƯỜI BẢO TRỢ TÀI CHÍNH
1 Sổ tiết kiệm + Giấy xác nhận số dư ngân hàng (HOA SEN sẽ hướng dẫn cụ thể).
2 Chứng minh nhân dân của Người bảo trợ tài chính.
3 Giấy xác nhận nghề nghiệp và thu nhập (HOA SEN sẽ hướng dẫn cụ thể).
4 Giấy phép kinh doanh (Nếu có).
5 Đơn cam kết bảo trợ tài chính theo mẫu (HOA SEN sẽ hướng dẫn cụ thể).
6 Giấy xác nhận quan hệ nhân thân với Người đi du học (Nếu có).
7 Giấy tờ khác (Nếu có).