THÔNG TIN

“Công ty tốt, giá cả hợp lý và quan tâm học sinh tới khi tốt nghiệp chứ không phải qua rồi bỏ như nhiều công ty khác. Việc học ổn, nhưng nếu làm nhiều việc thì vào lớp mệt không có sức học. Mới qua các bạn nên tập trung học tiếng Nhật cho thật tốt để kiếm được việc làm thêm lương cao và dành thời gian còn lại để trau dồi tiếng Nhật…”