LOADING...

HỒ SƠ CẦN THIẾT DU HỌC TRUNG QUỐC HỆ NGÔN NGỮ

HỒ SƠ CẦN THIẾT DU HỌC TRUNG QUỐC HỆ NGÔN NGỮ

NGƯỜI ĐI DU HỌC
1 Hộ chiếu gốc.
2 15 ảnh size 4cm x 6cm nền trắng được chụp trong 3 tháng gần nhất.
3 Lý lịch tư pháp (HOA SEN sẽ hướng dẫn cụ thể).
4 Giấy khám sức khoẻ trong 3 tháng gần nhất (HOA SEN sẽ hướng dẫn cụ thể).
5 Chứng minh nhân dân 1 bản photo công chứng trong 3 tháng gần nhất.
6 Hộ khẩu nguyên cuốn 1 bản photo công chứng trong 3 tháng gần nhất (Trừ trang trống).
7 Giấy xác nhận công việc (Đối với người đã và đang đi làm) hoặc Thời gian trống.
8 Giấy tờ khác (Nếu có).