LOADING...

HỒ SƠ CẦN THIẾT DU HỌC ĐÀI LOAN HỆ ĐẠI HỌC

HỒ SƠ DU HỌC ĐÀI LOAN HỆ ĐẠI HỌC

I NGƯỜI ĐI DU HỌC
1 Hộ chiếu gốc.
2 15 ảnh 4cm x 6cm nền trắng được chụp trong 3 tháng gần nhất.
3 Bằng cấp + Bảng điểm gốc kèm theo 1 bản photo công chứng trong 3 tháng gần nhất (Nếu là sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa có bằng thì nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Nếu là sinh viên đang theo học hoặc đã thôi học thì nộp Giấy xác nhận có dấu của trường đã theo học).
4 Bằng TOCFL A2 hoặc Bằng TOEIC từ 375 điểm hoặc IELTS từ 3.0 điểm.
5 Lý lịch tư pháp (HOA SEN sẽ hướng dẫn cụ thể).
6 Giấy khám sức khoẻ trong 3 tháng gần nhất (HOA SEN sẽ hướng dẫn cụ thể).
7 Trích lục Giấy khai sinh hoặc 1 bản photo công chứng trong 3 tháng gần nhất.
8 Chứng minh nhân dân 1 bản photo công chứng trong 3 tháng gần nhất.
9 Hộ khẩu nguyên cuốn 1 bản photo công chứng trong 3 tháng gần nhất (Trừ trang trống).
10 Giấy xác nhận công việc (Đối với người đã và đang đi làm) hoặc Thời gian trống.
11 Sổ tiết kiệm + Giấy xác nhận số dư ngân hàng (HOA SEN sẽ hướng dẫn cụ thể).
12 Giấy tờ khác (Nếu có).
II NGƯỜI BẢO TRỢ TÀI CHÍNH
1 Chứng minh nhân dân 1 bản photo công chứng trong 3 tháng gần nhất.
2 Giấy xác nhận nghề nghiệp và thu nhập (HOA SEN sẽ hướng dẫn cụ thể).
3 Giấy phép kinh doanh 1 bản photo công chứng trong 3 tháng gần nhất (Nếu có).
4 Giấy đóng thuế 3 năm gần nhất (Nếu có).
5 Giấy xác nhận quan hệ nhân thân với Người đi du học (Nếu có).
6 Giấy tờ khác (Nếu có).