THÔNG TIN

Công ty TNHH Du Học Hoa Sen làm giấy tờ cẩn thận, chu đáo, nhiệt tình. Nhờ có Hoa Sen mà em được học tại một trường tốt, giáo viên nhiệt tình, giúp đỡ học sinh hết mình. Muốn cảm ơn anh chị nhiều lắm. Sang bên này vừa học vừa làm cũng hơi vất vả,  nhưng quan trọng là phải giỏi tiếng Nhật. Học được ở Việt Nam càng nhiều càng tốt. Sang bên này không biết tiếng khổ lắm. Sang bên này họ quan trọng nhất là thái độ học tập và tỷ lệ chuyên cần.