THÔNG TIN

Nhờ HOA SEN mà cả gia đình tôi được sống ở Nhật. Một đất nước tuyệt vời từ con người đến thiên nhiên và cả một nền văn hoá đứng đầu thế giới. Trong tương lai gần tôi mong muốn công ty giới thiệu và đưa được thật nhiều các bạn trẻ đến đất mước mặt trời mọc này học tập và làm việc.