LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA TIẾNG NHẬT

KHÓA HỌCHỌC VIÊNSỐ BUỔIKHAI GIẢNGLỊCH HỌCHỌC PHÍCHƯƠNG TRÌNH HỌC
Vỡ lòng 3B8~1012 2T/1BNgày 15 hàng tháng2-4-6 / 3-5-7 S-C-T999,000 vnđBảng chữ cái Hiragana, Katakana, Số đếm, Giao tiếp căn bản
Vỡ lòng 3Bx28~106 4T/1BNgày 15 hàng tháng2-4-6 / 3-5-7 S-C-T999,000 vnđBảng chữ cái Hiragana, Katakana, Số đếm, Giao tiếp căn bản
Vỡ lòng CT-6B8~1012 2T/1BNgày 15 hàng tháng2~7 S-C-T999,000 vnđBảng chữ cái Hiragana, Katakana, Số đếm, Giao tiếp căn bản
Vỡ lòng CT-6Bx28~106 4T/1BNgày 15 hàng tháng2~7 S-C-T999,000 vnđBảng chữ cái Hiragana, Katakana, Số đếm, Giao tiếp căn bản
Sơ cấp I-3B8~1036 2T/1BNgày 15 hàng tháng2-4-6 / 3-5-7 S-C-T1,999,000 vnđMinna no Nihongo từ Bài 1 đến Bài 12 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp II-3Bx28~1018 4T/1BNgày 15 hàng tháng2-4-6 / 3-5-7 S-C-T1,999,000 vnđMinna no Nihongo từ Bài 1 đến Bài 12 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp III-3B8~1036 2T/1BNgày 15 hàng tháng2-4-6 / 3-5-7 S-C-T1,999,000 vnđMinna no Nihongo từ Bài 13 đến Bài 25 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp III-3Bx28~1018 4T/1BNgày 15 hàng tháng2-4-6 / 3-5-7 S-C-T1,999,000 vnđMinna no Nihongo từ Bài 26 đến Bài 38 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp IV-3B8~1036 2T/1BNgày 15 hàng tháng2-4-6 / 3-5-7 S-C-T1,999,000 vnđMinna no Nihongo từ Bài 39 đến Bài 50 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp IV-3Bx28~1018 4T/1BNgày 15 hàng tháng2-4-6 / 3-5-7 S-C-T1,999,000 vnđMinna no Nihongo từ Bài 39 đến Bài 50 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT I-6B8~1072 2T/1BNgày 15 hàng tháng2~7 S-C-T4,999,000 vnđMinna no Nihongo từ Bài 1 đến Bài 17 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT I-3B8~1036 4T/1BNgày 15 hàng tháng2-4-6 / 3-5-7 S-C-T4,999,000 vnđMinna no Nihongo từ Bài 1 đến Bài 17 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT II-6B8~1072 2T/1BNgày 15 hàng tháng2~7 S-C-T4,999,000 vnđMinna no Nihongo từ Bài 18 đến Bài 35 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT II-3B8~1036 4T/1BNgày 15 hàng tháng2-4-6 / 3-5-7 S-C-T4,999,000 vnđMinna no Nihongo từ Bài 18 đến Bài 35 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT III-6B8~1072 2T/1BNgày 15 hàng tháng2~7 S-C-T4,999,000 vnđMinna no Nihongo từ Bài 36 đến Bài 50 + Giáo trình biên soạn
Sơ cấp CT III-3B8~1036 4T/1BNgày 15 hàng tháng2-4-6 / 3-5-7 S-C-T4,999,000 vnđMinna no Nihongo từ Bài 36 đến Bài 50 + Giáo trình biên soạn