THÔNG TIN

Cuộc sống ở Nhật khá tốt, người Nhật rất tận tình. Du học có thể tự lo cho bản thân, tạo cho mình tính tự lập, mở rộng kiến thức và mạnh dạn hơn.